Kể từ 1/12/2023: Quy định mới về bằng lái xe chính thức áp dụng, người dân phải làm ngay 1 việc

Từ 1/12/2023, Thông tư 63/2023 của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực. Theo đó, mức lệ phí đổi bằng lái xe trực tuyến sẽ có sự thay đổi.

Quy định mới về giấy phép lái xe

Ở Việt Nam, khi vi phạm Luật giao thông, CSGT có quyền yêu cầu chủ phương tiện xuất trình bằng lái xe để kiểm tra. Với một số quốc gia, khi vi phạm Luật giao thông, người điều khiển phương tiện có thể sẽ bị tước bằng lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn.

 

quy-dinh-bang-lai-xe

Theo thông tư 37/2023/TT-BTC, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp sẽ là 135.000 đồng/lần. Trong khi đó, thông tư 63/2023/TT-BTC thì quy định, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) online sẽ như sau:

Với trường hợp đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) online từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025 áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp (giảm 20.000 đồng/lần so với hình thức nộp hồ sơ cấp lại bằng lái xe trực tiếp).

Với trường hợp đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) online từ ngày 1/01/2026 trở đi áp dụng mức thu lệ phí 135.000 đồng/lần cấp.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

Các trường hợp buộc phải đổi bằng lái xe

Theo Luật Giao thông đường bộ 2008 và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, các trường hợp dưới đây sẽ phải đổi bằng lái.

– Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng.

– Người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng.

– Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe được xét đổi giấy phép lái xe từ hạn D trở xuống (nếu đủ điều kiện sức khỏe).

cap-bang-lai-xe-moi

– Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

– Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam, có giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú, thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ thường trú với thời gian từ 03 tháng trở lên, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

– Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

– Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp giấy phép lái xe quốc gia, còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

– Người Việt Nam, người nước ngoài định cư lâu dài ở Việt Nam đã có giấy phép lái xe Việt Nam đổi từ giấy phép lái xe nước ngoài, khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe.

– Người có giấy phép lái xe hạng FD, FE do ngành Giao thông vận tải cấp lần đầu trước ngày 1/7/2009, nếu có nhu cầu điều khiển xe ô tô tải kéo rơ moóc hoặc xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc được đổi bổ sung hạng FC.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *