6 trường hợp bắt buộc phải làm lại CCCD trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt tiền lên đến 4 triệu đồng

Theo quy định hiện hành, có một số trường hợp thẻ Căn cước công dân còn hạn nhưng bị mất giá trị sử dụng và phải đi đổi, cấp lại.

Trong năm 2024, theo quy định tại Điều 23 Luật Căn cước công dân (CCCD), có sáu trường hợp mà người dân vẫn phải làm lại CCCD mới dù thẻ còn hạn sử dụng. Các trường hợp bao gồm:

-Thẻ CCCD đang sử dụng bị hư hỏng không sử dụng được.

-Công dân đã thay đổi thông tin về họ tên, ngày – tháng – năm sinh, đặc điểm nhận dạng.

-Công dân xác định lại quê quán, giới tính.

-Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD.

-Bị mất thẻ CCCD.

-Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Nếu người dân không tuân thủ quy định về sử dụng CCCD , có thể sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Dưới đây là mức phạt cụ thể:

-Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với các hành vi sau:

-Không xuất trình CCCD khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.

-Không tuân thủ quy định về cấp, đổi, cấp lại CCCD.

-Không trả lại CCCD khi được thôi, bị tước quốc tịch hoặc trong các trường hợp khác như bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc.

-Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

-Chiếm đoạt, sử dụng CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD của người khác.

-Tẩy xóa, sửa chữa hoặc làm sai lệch nội dung của CCCD , CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD .

-Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD.

-Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả để được cấp CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD.

-Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD.

-Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

-Làm giả CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

-Sử dụng CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD giả.

-Thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD.

-Mua,bán CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD.

6 trường hợp bắt buộc phải làm lại CCCD trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt tiền lên đến 4 triệu đồng - ảnh 1

Để tránh vi phạm quy định và hình phạt trên, người dân nên tuân thủ các quy định sau đây liên quan đến CCCD:

-Bảo quản thẻ CCCD cẩn thận để tránh hư hỏng hoặc mất mát. Nếu thẻ bị hư hỏng, người dân nên làm lại CCCD mới.

-Thông báo và làm thủ tục cập nhật thông tin mới trên CCCD khi có sự thay đổi về họ tên, ngày – tháng – năm sinh, đặc điểm nhận dạng, quê quán, giới tính, hoặc quốc tịch.

-Không sử dụng CCCD của người khác hoặc cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp CCCD.

-Không tẩy xóa, sửa chữa hoặc làm sai lệch nội dung trên CCCD .

-Tuân thủ quy định về xuất trình CCCD khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.

-Không tẩy xóa, sửa chữa hoặc làm sai lệch nội dung trên CCCD .

-Không làm giả CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD và không sử dụng các giấy tờ giả lừa đảo.

Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến CCCD , người dân nên liên hệ với cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hỗ trợ và giải quyết.

NGUỒN: https://cafef.vn/6-truong-hop-bat-buoc-phai-lam-lai-cccd-trong-nam-2024-cho-du-con-han-su-dung-188231129100120554.chn#:~:text=%2D%20C%C3%B4ng%20d%C3%A2n%20x%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20l%E1%BA%A1i,Lu%E1%BA%ADt%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BB%8Bch%20Vi%E1%BB%87t%20Nam.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *