Ai đang sử dụng đất không có giấy tờ cần chú ý: 2 thay đổi lớn cuối năm nay cần làm sổ đỏ ngay

Khi dự thảo Luật Đất đai mới chính thức được thông qua, việc cấp Sổ đỏ với rất nhiều trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ sẽ rất khó khăn, thậm chí khép kín.

Khi dự thảo Luật Đất đai mới chính thức được thông qua, việc cấp Sổ đỏ với rất nhiều trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ sẽ rất khó khăn, thậm chí khép kín. Đặc biệt, những ai đang sử dụng đất không có giấy tờ cần hết sức chú ý vì có 2 thay đổi lớn cuối năm nay

2 trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình

 

 

Tại Điều 137 của dự thảo Luật Đất đai, việc công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ được chia thành 02 trường hợp cụ thể.

Trường hợp 1: Từ trước ngày 01/7/2014, nếu hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày này mà không có giấy tờ để chứng minh quyền sử dụng, có hộ khẩu thường trú tại địa phương, trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Những hộ gia đình trong điều kiện này thì được công nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. So với quy định hiện hành tại Luật Đất đai 2013, quy định này không có sự thay đổi.

 

 

Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ mà không thuộc trường hợp 1 thì được công nhận quyền sử dụng đất nếu có các điều kiện như sau:

a) Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai;

 

 

b) Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đây là trường hợp có nhiều sự thay đổi lớn.

2 trường hợp đất không có giấy tờ nhưng được làm sổ đỏ

Theo dự thảo này, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ chỉ được công nhận quyền sử dụng đất nếu có các điều kiện:

– Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai;

– Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trước đây, các trường hợp này không có giấy tờ vẫn có cơ hội được cấp Sổ đỏ, còn sắp tới, khi dự thảo Luật Đất đai mới được thông qua, cơ hội này sẽ hoàn toàn không còn nữa. Nếu như đang sử dụng đất không có giấy tờ, thuộc trường hợp lấn chiếm do quá tình khai hoang, di cư, du canh và đáp ứng các điều kiện còn lại để được công nhận quyền sử dụng đất không được cấp sổ đỏ trong năm nay thì về sau sẽ không được cấp nữa. Thay vào đó, trong dự thảo này đề xuất, nếu mảnh đất mà bạn đang sử dụng có nguồn gốc từ đất lấn, chiếm sẽ không được công nhận quyền sử dụng đất mà chỉ được ghi nhận là người sử dụng đất tại thời điểm đăng ký, được tạm thời quản lý đất đai cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Xe và Thể thao
https://xevathethao.vn/uncategorized/ai-dang-su-dung-dat-khong-co-giay-to-can-chu-y-2-thay-doi-lon-cuoi-nam-nay-can-lam-so-do-ngay.html
Vũ Thêm

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *