Bão số 1 giật cấp 15 vào ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng, miền Bắc sắp mưa lớn

Dự báo, Bão số 1 (tên quốc tế: Talim) sẽ đi vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc trong tối và đêm nay, sau đó đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *