Bị hỏi thẳng chuyện bỏ bạn trai sau cuộc thi, Tân Hoa hậu Ý Nhi nói gì?

Ý Nhi có câu trả lời vô cùng khôn khéo khi nhận được câu hỏi liên quan đến chuyện bỏ bạn trai.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *