Cập nhật mới nhất cơn bão số 1, đang tăng cấp nhanh hướng về miền Bắc nước ta

Cơn bão số 1 (bão Talim) đang tăng cấp nhanh, dự báo có thể đạt cường độ rất mạnh trước khi đổ bộ khu vực miền Bắc nước ta, gây mưa lớn diện rộng cho khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *