Công an quật ngã đối tượng cầm dao trước cổng trường học ở Bình Dương

Công an tiếp cận 1 đối tượng có biểu hiện không bình thường, cầm dao đứng trước cổng trường tiểu học. Bằng sự mưu trí, công an đã đánh lạc hướng, quật ngã và tước đi hung khí, khống chế đối tượng.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *