Sổ đỏ chỉ đứng tên chồng, khi ly hôn vợ có được chia tài sản không?

Trường hợp sổ đỏ chỉ đứng tên một người, khi ly hôn, người còn lại có được chia tài sản này không? Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này.

Nguyên tắc phân chia tài sản sau khi ly hôn

Căn cứ khoản 1 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014; Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP, vợ chồng sẽ thỏa thuận với nhau về phân chia tài sản.

Nếu không thỏa thuận được hoặc văn bản thỏa thuận bị tuyên bố vô hiệu, tòa án có thể quyết định việc phân chia tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hoặc theo luật định, khi đó sẽ có hai trường hợp.

so-do-dung-ten-chong-ly-hon-vo-co-duoc-chia-tai-san-khong-01

Trường hợp thứ nhất: Tài sản chung của vợ chồng theo nguyên tắc được chia đôi nhưng có xét đến các yếu tố sau:

– Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng.

– Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.

Cần lưu ý một số yếu tố như lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập; bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng…

Trường hợp thứ hai: Áp dụng với tài sản riêng. Nếu không có thỏa thuận nào khác, tài sản riêng của vợ hoặc chồng sau ly hôn vẫn thuộc về người đó.

Không đứng tên sổ đỏ có được chia tài sản khi ly hôn không?

Theo Điều 34; khoản 2 và Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất phụ thuộc vào nguồn gốc hình thành và thời điểm hình thành của tài sản mà không phụ thuộc vào việc ai đứng tên trong sổ đỏ. Đây cũng được coi là cơ sở để tiến hành phân chia hoặc không phân chia tài sản đó.

so-do-dung-ten-chong-ly-hon-vo-co-duoc-chia-tai-san-khong-02

Theo quy định, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, nếu vợ chồng có thỏa thuận để một trong hai bên đứng tên, tài sản đó vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

Do đó, tài sản là đất đai, tài sản gắn liền trên đất giấy chứng nhận sở hữu thì dù chỉ đứng tên chồng (hoặc vợ) nhưng nếu thuộc nhóm tài sản chung của vợ chồng thì khi ly hôn vẫn được phân chia cho hai bên vợ chồng theo đúng quy định pháp luật về phân chia tài sản chung.

Trong khi đó, tài sản là đất đai, tài sản gắn liền trên đất đã có chứng nhận sở hữu thuộc trường hợp là tài sản riêng theo quy định (hoặc thỏa thuận) thì tài sản thuộc về người đứng tên.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *