Tìm thấy t.h.i t.h.ể người phụ nữ nhảy cầu sau khi để lại thư tuyệt mệnh

Sau khi để lại bức thư tuyệt mệnh có nội dung hối hận vì bị mắc lừa kẻ gian trên mạng xã hội dẫn đến mất tiền và bị dọa đi tù 7 năm, người phụ nữ đã nhảy cầu Bến Thủy t.ự t.ử.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *