Tổng hợp các phím tắt Excel hữu ích cho dân văn phòng

Thay vì phải dùng chuột và mất nhiều thời gian tìm rồi chọn các tác vụ trên thanh công cụ, bạn có thể sử dụng các phím tắt dưới đây khi thực hiện các thao tác trên Excel.

Các phím tắt Excel cơ bản

Ctrl + A: Bôi đen toàn bộ văn bản (chọn toàn bộ bảng tính).

Ctrl + B: Chữ đậm.

Ctrl + I: Chữ nghiêng.

Ctrl + U: Chữ gạch chân.

Ctrl + C: Copy dữ liệu.

Ctrl + X: Cắt dữ liệu.

Ctrl + V: Dán dữ liệu copy hoặc cắt.

Ctrl + F: Bật hộp thoại tìm kiếm.

Ctrl + H: Tìm kiếm và thay thế cụm từ.

Ctrl + O: Mở file đã lưu.

Ctrl + N: Mở một file mới.

Ctrl + P: Bật hộp thoại in ấn.

Ctrl + R: Tự động sao chép ô bên trái sang bên phải.

Ctrl + S: Lưu tài liệu.

Ctrl + W: Đóng tài liệu (giống lệnh Alt + F4).

Ctrl + Z: Hủy thao tác vừa thực hiện.

Ctrl + Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z).

phim-tat-excel-01

Ctrl + 1: Hiển thị hộp thoại Format Cells (*).

Ctrl + 0: Ẩn cột (giống lệnh hide).

Ctrl + shift + 0: Hiện các cột vừa ẩn (giống lệnh unhide).

Ctrl + 9: Ẩn hàng (giống lệnh hide).

Ctrl + shift + 9: Hiện các hàng vừa ẩn (giống lệnh unhide).

Ctrl + 8: Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại.

Ctrl + (-): Xóa các ô, khối ô hàng (bôi đen).

Ctrl + Shift + (+): Chèn thêm ô trống.

Ctrl + Shift + F: Hiện danh sách phông chữ.

Ctrl + Shift + P: Hiện danh sách cỡ chữ.

Ctrl + F4: Đóng bảng tính.

Alt + F4: Thoát ExcelAlt + tab: Di chuyển giữa hai hay nhiều file kế tiếp.

Alt + các chữ cái có gạch chân: Vào các thực đơn tương ứng.

Alt + Z: Chuyển chế độ gõ từ tiếng Anh (A) sang tiếng Việt (V).

Alt + <- : Hủy thao tác vừa thực hiện (nó giống lệnh Undo).

Shift + F2: Tạo chú thích cho ô.

Shift + F10: Hiển thị thực đơn hiện hành (giống như ta kích phải chuột).

Shift + F11: Tạo sheet mới.

Các phím tắt Excel liên quan đến định dạng số

phim-tat-excel-02

Ctrl + phím Shift + #: Áp dụng định dạng ngày theo kiểu: ngày, tháng và năm.

Ctrl + phím Shift + @: Áp dụng định dạng thời gian với giờ, phút, và chỉ ra AM hoặc PM.

Ctrl + phím Shift + %: Áp dụng các định dạng phần trăm không có chữ số thập phân.

Ctrl + phím Shift + ^: Áp dụng định dạng số khoa học với hai chữ số thập phân.

Ctrl + phím Shift + !: Áp dụng định dạng số với hai chữ số thập phân và dấu trừ (-) cho giá trị âm.

Ctrl + Shift + $: Áp dụng định dạng tiền tệ với hai chữ số thập phân.

Ctrl + Shift + ~: Áp dụng định dạng số kiểu General.

Các phím tắt Excel khi thao tác với ô, dòng, cột

phim-tat-excel-03

F2: Đưa con trỏ vào trong ô.

F4: Lặp lại thao tác trước.

F12: Lưu văn bản với tên khác (nó giống với lệnh Save as đó).

Ctrl + Spacebar: Chèn cột.

Shift + Spacebar: Chèn dòng.

Shift + F11: Chèn một trang bảng tính mới.

Ctrl + 0: Ẩn các cột hiện tại.

Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn.

Alt + H,A,R: Căn ô sang phải.

Alt + H,A,C: Căn giữa ô.

Alt + H,A,I: Căn ô sang trái.

Alt + I + C (“I”: insert – chèn, “C”: column – cột): Chèn cột mới.

Alt + I + R (“I”: insert – chèn, “R”: row – hàng): Chèn hàng mới.

Ctrl + Shift + dấu cộng (+): Một hộp thoại Insert (chèn) sẽ xuất hiện. Tại đây, bạn có thể lựa chọn giữa di chuyển ô hay chèn thêm hàng hoặc cột.

Các phím tắt Excel với từng Sheet (trang tính)

Ctrl + Tab, Ctrl + F6: Chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính đang mở.

Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn.

Ctrl + F2: Xem trước khi in.

Ctrl + PgUp (hoặc Page Up) tùy vào ký hiệu trên bàn phím máy tính. Chức năng chuyển sang sheet liền ngay bên trái (liền trước) sheet đang mở.

Ctrl + PgDn (hoặc Page Down) để chuyển sang sheet liền ngay bên phải (liền sau) sheet đang mở.

Hoặc bấm chuột phải vào các mũi tên góc dưới bên trái của thanh Sheet: -> Sẽ xuất hiện cửa sổ liệt kê danh sách các sheet có trong file Excel đó -> Muốn tới sheet nào thì chọn sheet đó.

Các phím tắt Excel khi làm việc với dữ liệu được chọn

Shift + Space (Phím cách): Chọn toàn bộ hàng.

Ctrl + Space (Phím cách): Chọn toàn bộ cột.

Ctrl + Shift + * (dấu sao): Chọn toàn bộ khu vực xung quanh các ô đang hoạt động.

Ctrl + A (hoặc Ctrl + Shift + phím cách): Chọn toàn bộ bảng tính (hoặc các khu vực chứa dữ liệu).

Ctrl + Shift + Pg Up: Chọn sheet hiện tại và trước đó trong cùng file Excel.

Shift + ▽◁▷△: Mở rộng vùng lựa chọn từ một ô đang chọn.

Ctrl + Shift + ▽/△: Chọn/bỏ chọn tất cả các ô kể từ ô đang chọn đến cuối cột.

Shift + Pg Dn/Shift + Pg Up: Mở rộng vùng được chọn xuống cuối trang màn hình / lên đầu trang màn hình.

Shift + Home: Mở rộng vùng được chọn về ô đầu tiên của hàng.

Ctrl + Shift + Home: Mở rộng vùng chọn về đầu tiên của bảng tính.

Ctrl + Shift + End: Mở rộng vùng chọn đến ô cuối cùng được sử dụng trên bảng tính (góc dưới bên phải).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *