Trương Huệ Vân – vợ nhạc sĩ Thanh Bùi đã gây thiệt hại bao nhiêu trong vụ án Vạn Thịnh Phát?

Bà Trương Huệ Vân là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, giữ chức Tổng giám đốc và đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo tài liệu điều tra, bà Trương Huệ Vân, cháu ruột của Trương Mỹ Lan, được Lan tin tưởng giao quản lý nhiều Công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như: Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật CTCP Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, CTCP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, điều hành hoạt động của CTCP Lavifood, Công ty Tanifood, CTCP Sài Gòn Galleria và Chủ tịch HĐQT CTCP Eurasia Concept…

Trong quá trình điều hành hoạt động các công ty này, từ năm 2021, bà Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thành lập các pháp nhân mới, sử dụng phương án kinh doanh liên quan đến hoạt động của CTCP Lavifood (phương án khống về mua bán nông sản) để phối hợp với Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau của Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân.

Cụ thể, năm 2021, Trương Mỹ lan mua lại CTCP Lavifood từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho bà Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long, Tổng giám đốc CTCP Lavifood (được cho đứng tên sở hữu 31% cổ phần), cùng với Võ Hồng Khanh (được cho đứng tên sở hữu 34%), Hồ Xuân Dũng (được cho đứng tên sở hữu 35% cổ phần).

Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân CTCP Lavifood vay vốn tại Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, Bà Lan còn thống nhất, chỉ đạo bà Vân cho thành lập các Công ty “ma” để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với CTCP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích khác.

Quá trình điều hành CTCP Sài Gòn Galleria, CTCP Eurasia Concept, bà Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân (nhân viên kế toán của 2 công ty) phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho các hoạt động của công ty này, nhưng khi cần trả nợ thì không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy từ các khoản vay của các công ty khác, cá nhân khác được tạo lập khống tại Ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB.

Từ năm 2020, bà Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 Công ty “ma” bà 4 Công ty có hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng (gồm dự nợ gốc 2.809 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỷ đồng).

Căn cứ kết quả xác minh tại Ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can và đối tượng liên quan, tài liệu, dữ liệu thu nhập được và lời khai nhận của bà Trương Huệ Vân, đã xác định bà Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội “Tham ô tài sản”, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng.

Bị can Trương Huệ Vân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án; nhận thức rõ hành vi phạm tội, đã tự nguyện, phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án.

https://nguoiquansat.vn/truong-hue-van-vo-nhac-si-thanh-bui-da-gay-thiet-hai-bao-nhieu-trong-vu-an-van-thinh-phat-100254.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *