Từ 1/7/2024, 03 loại tiền lương nào sẽ tăng? Mức tăng của các loại tiền lương là bao nhiêu?

Cho tôi hỏi: Từ 1/7/2024, 03 loại tiền lương nào sẽ tăng? Mức tăng của các loại tiền lương là bao nhiêu? Chị Huyền – Đà Nẵng

Từ 1/7/2024, 03 loại tiền lương nào sẽ tăng? Mức tăng của các loại tiền lương là bao nhiêu?
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024. Theo đó, 3 loại tiền lương quan trọng gồm lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng từ ngày 1/7.

Theo đó, từ 1/7/2024, 03 loại tiền lương sẽ tăng bao gồm:

[1] Tăng lương của cán bộ, công chức viên chức

Trong chính sách tiền lương mới, phạm vi mức hệ số lương sẽ được mở rộng từ khoảng hiện tại là 1 – 2,34 – 10 lên thành 1 – 2,68 – 12. Điều này đồng nghĩa với việc mức lương cơ bản nhất của công chức, viên chức sẽ tăng đáng kể so với mức lương khởi điểm hiện nay là 3,5 triệu đồng, áp dụng cho công chức, viên chức trình độ trung cấp với hệ số lương 1,86.

Bên cạnh đó, mức lương khởi điểm trung bình cho công chức, viên chức cũng sẽ tăng, với hệ số lương mới là 2,68, cao hơn hệ số 2,34 như hiện nay. Đối với công chức, viên chức có trình độ đại học, mức lương khởi điểm trước đây với hệ số 2,34 là hơn 4,2 triệu đồng mỗi tháng.

 

Mức lương cao nhất dành cho công chức viên chức ở bậc 3 của chuyên gia cao cấp (tương đương mức lương của Bộ trưởng), cũng sẽ được điều chỉnh tăng từ hệ số 10 lên hệ số 12. Như vậy, mức lương cao nhất dự kiến sẽ cao hơn mức 18 triệu đồng hiện nay.

Từ ngày 1/7, mức lương trung bình của công chức viên chức dự kiến tăng khoảng 30%. Mức tăng cụ thể cho mỗi đối tượng sẽ tùy thuộc vào vị trí công việc, hiệu quả công việc và các yếu tố khác liên quan.

[2] Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

Ngoài việc cải cách chính sách lương cho công chức, nghị quyết cũng nêu ra việc nâng mức lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cụ thể, bắt đầu từ 1/7, sẽ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH, các khoản trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công cùng một số chính sách an sinh xã hội khác liên kết với mức lương cơ sở.

Khi cải cách tiền lương được áp dụng từ ngày 1/7, BHXH Việt Nam đã đề xuất mức tăng lương hưu là 8%. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, ông Đào Ngọc Dung, lại cho rằng mức lương hưu cần tăng tối thiểu là 15%.

Hiện tại vẫn chưa xác định được con số cụ thể cho sự tăng lương hưu kể từ ngày 1/7. Dự kiến, Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu sẽ được trình lên Chính phủ vào tháng 5/2024.

[3] Tăng lương tối thiểu vùng 6%

Vào ngày 20/1/2023, Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng đã quyết định thông qua mức tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024 ở mức 6%, và mức lương mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng tùy theo từng vùng. Cụ thể, sau khi điều chỉnh, mức lương tối thiểu cho mỗi vùng sẽ là: vùng 1 sẽ là 4.960.000 đồng; vùng 2 là 4.410.000 đồng; vùng 3 là 3.860.000 đồng; và vùng 4 sẽ là 3.450.000 đồng.

Trước khi điều chỉnh, mức lương tối thiểu vùng dao động từ 3.250.000 đồng đến 4.680.000 đồng.

Ngoài ra, mức lương tối thiểu theo giờ cũng sẽ được điều chỉnh tăng 6% từ ngày 1/7, với mức lương mới như sau: vùng 1 tăng lên 23.800 đồng/giờ; vùng 2 là 21.200 đồng/giờ; vùng 3 là 18.600 đồng/giờ; và vùng 4 là 16.600 đồng/giờ.

Như vậy, 03 loại tiền lương quan trọng sẽ tăng từ ngày 01/7/2024 sau khi thực hiện cải cách tiền lương gồm:

– Lương cán bộ, công chức viên chức tăng hơn 32%

– Lương hưu, trợ cấp BHXH

– Lương tối thiểu vùng 6%

Từ 1/7/2024, 03 loại tiền lương nào sẽ tăng? Mức tăng của các loại tiền lương là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Từ 1/7/2024, sẽ thay thế 07 bảng lương hiện hành bởi những bảng lương nào?
Tại Điều 5 Nghị định 204/2004/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 117/2016/NĐ-CP có quy định cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hiện nay đang áp dụng thống nhất 07 bảng lương sau:

Bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp.

Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn).

Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 5: Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.

Bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

Tuy nhiên, tại Tiểu mục 3 Mục 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thống nhất khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Theo đó, 5 bảng lương mới được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 bao gồm:

Bảng lương 1

Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Bảng lương 2

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương.

Bảng lương 3

Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

Bảng lương 4

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

Bảng lương 5

Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Như vậy, khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 vào 1.7.2024 thì cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ áp dụng thống nhất theo 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo được xây dựng theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thay thế cho 07 bảng lương hiện hành.

Từ 1/7/2024, 05 bảng lương theo vị trí việc làm được áp dụng cho đối tượng nào?
Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 của Quốc hội, từ ngày 1/7/2024 sẽ tiến hành cải cách tiền lương trong khu vực công theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Theo đó, hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo sẽ được xây dựng để thay thế hệ thống bảng lương hiện hành được quy định tại tiết 3.1 Tiểu mục 3 Mục 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, gồm 05 bảng lương theo vị trí việc làm.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, dự tính 5 bảng lương trên sẽ áp dụng với 9 đối tượng gồm:

– Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

– Công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

– Sĩ quan công an;

– Hạ sĩ quan nghiệp vụ công an;

– Chuyên môn kỹ thuật công an;

– Sĩ quan quân đội;

– Quân nhân chuyên nghiệp;

– Công nhân quốc phòng;

– Công nhân công an.

Trân trọng!

Nguyễn Thị Hiền

https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *