Từ nay trở đi: CSGT chỉ được dừng xe người dân kiểm tra trong 4 trường hợp này, ai cũng nên biết

Theo quy định CSGT chỉ được đừng xe kiểm tra hành chính người tham gia giao thông trong những trường hợp này.

4 trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra người dân

Theo đó, cán bộ Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp sau:

– CSGT khi trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác; thì sẽ bị dừng xe kiểm tra giấy tờ

– CSGT khi thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành sẽ phải dừng xe kiểm tra hành chính.

canh-sat-giao-thong

– CSGT khi có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai, cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh; cứu nạn, cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác thì sẽ cần phải kiểm tra.

Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

(So với quy định hiện hành, bổ sung trường hợp dừng xe để kiểm soát phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh; cứu nạn, cứu hộ).

csgt

– CSGT khi có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố giác của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ thì sẽ phải dừng lại để kiểm tra.

(Quy định hiện hành là: Khi bạn có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *