Bị phạt 1,5 tỷ đồng chỉ vì dùng biểu tượng ‘like’ để trả lời tin nhắn

Chỉ vì một nút nhấn “like” trả lời tin nhắn với khách hàng, bác nông dân người Canada đã phải bồi thường 1,5 tỷ đồng.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *