Có 3 trường hợp được trả lại tiền đóng BHYT trong năm nay, ai không biết thì thiệt thòi

Người dùng BHYT cần lưu ý dưới đây là 3 trường hợp sẽ được trả lại tiền trong năm nay.

Bảo hiểm y tế (BHYT) là loại bảo hiểm rất phổ biến hiện nay khi nhiều người mua và dùng trong khám chữa bệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ hết các quy định và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm. Trong năm 2023 này, sẽ có 3 trường hợp được trả lại tiền bảo hiểm, bạn cần nắm rõ để tránh thiệt thòi và tránh bị ảnh hưởng quyền lợi khi tham gia đóng bảo hiểm.

Bảo hiểm y tế là bảo hiểm rất phổ biến hiện nay (ảnh minh họa)
Bảo hiểm y tế là bảo hiểm rất phổ biến hiện nay (ảnh minh họa)

– Trường hợp 1: Người tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới)

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

Bạn cần xem xét bản thân hoặc người thân có thuộc 3 trường hợp được trả lại tiền đóng bảo hiểm hay không để tránh thiệt thòi (ảnh minh họa)
Bạn cần xem xét bản thân hoặc người thân có thuộc 3 trường hợp được trả lại tiền đóng bảo hiểm hay không để tránh thiệt thòi (ảnh minh họa)

– Trường hợp 2: Người tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng được điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực.

– Trường hợp 3: Người tham gia bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *